Recent site activity

Apr 17, 2011, 10:24 AM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Nov 19, 2010, 4:19 AM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Nov 19, 2010, 4:17 AM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Nov 19, 2010, 4:17 AM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Nov 2, 2010, 1:19 PM Aydın Məmmədov edited Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Nov 2, 2010, 1:05 PM Aydın Məmmədov attached Muhaciretde olan qebirler -AUDIO.mp3 to Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Nov 2, 2010, 1:00 PM Aydın Məmmədov deleted attachment 20071210-043501-AZ-clip.mp3 from Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Nov 2, 2010, 1:00 PM Aydın Məmmədov edited Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Nov 2, 2010, 1:00 PM Aydın Məmmədov edited Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Nov 2, 2010, 12:59 PM Aydın Məmmədov edited ŞƏKİ "XAN QƏBRİSTANLIĞI"NDA İSGƏNDƏR XAN XOYSKİNİN ARVADINA AİD BAŞ DAŞI AŞKAR OLUNDU
Nov 2, 2010, 12:59 PM Aydın Məmmədov attached 20071210-043501-AZ-clip.mp3 to Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Nov 2, 2010, 12:38 PM Aydın Məmmədov edited CÜMHURİYYƏT QURANLAR: FƏTƏLİ XAN XOYSKİ
Nov 2, 2010, 12:36 PM Aydın Məmmədov edited BİR QƏBİR KİTABƏSİNİN İZİ İLƏ, YAXUD F. X. XOYSKİNİN ƏSLİ-NƏCABƏTİNƏ DAİR TARİXİ FAKTLAR
Nov 2, 2010, 12:35 PM Aydın Məmmədov edited 1806-cı ildə Şəkiyə köçmüş xoylulara aid olmasını güman etdiyimiz qədimi fotolar
Nov 2, 2010, 12:34 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Oct 23, 2010, 11:07 AM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Oct 23, 2010, 11:03 AM Aydın Məmmədov edited Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Oct 23, 2010, 11:02 AM Aydın Məmmədov edited Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Oct 23, 2010, 10:43 AM Aydın Məmmədov created 132
May 4, 2010, 1:30 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
May 4, 2010, 1:29 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
May 4, 2010, 1:14 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
May 4, 2010, 1:11 PM Aydın Məmmədov edited ŞƏKİ "XAN QƏBRİSTANLIĞI"NDA İSGƏNDƏR XAN XOYSKİNİN ARVADINA AİD BAŞ DAŞI AŞKAR OLUNDU
May 4, 2010, 1:11 PM Aydın Məmmədov edited Fətəli Xan Xoyski görkəmli dövlət xadimi idi
May 4, 2010, 1:10 PM Aydın Məmmədov edited CÜMHURİYYƏT QURANLAR: FƏTƏLİ XAN XOYSKİ