Recent site activity

Feb 20, 2018, 4:36 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Feb 20, 2018, 3:47 PM Admin Sheki.city edited Ana səhifə
Feb 20, 2018, 3:40 PM Admin Sheki.city edited Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Feb 20, 2018, 3:39 PM Admin Sheki.city edited Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Feb 20, 2018, 3:38 PM Aydın Məmmədov edited BİR QƏBİR KİTABƏSİNİN İZİ İLƏ, YAXUD F. X. XOYSKİNİN ƏSLİ-NƏCABƏTİNƏ DAİR TARİXİ FAKTLAR
Feb 20, 2018, 3:35 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Feb 20, 2018, 3:31 PM Aydın Məmmədov edited CÜMHURİYYƏT QURANLAR: FƏTƏLİ XAN XOYSKİ
Feb 20, 2018, 3:29 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Feb 20, 2018, 3:28 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Feb 20, 2018, 3:25 PM Admin Sheki.city edited Fətəli Xan Xoyski görkəmli dövlət xadimi idi
Feb 20, 2018, 3:24 PM Admin Sheki.city edited Fətəli Xan Xoyski görkəmli dövlət xadimi idi
Feb 20, 2018, 3:23 PM Aydın Məmmədov edited ŞƏKİ "XAN QƏBRİSTANLIĞI"NDA İSGƏNDƏR XAN XOYSKİNİN ARVADINA AİD BAŞ DAŞI AŞKAR OLUNDU
Feb 20, 2018, 3:17 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Dec 21, 2011, 12:08 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Dec 21, 2011, 11:58 AM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Sep 11, 2011, 12:59 PM Aydın Məmmədov edited Fətəli Xan Xoyski görkəmli dövlət xadimi idi
Sep 11, 2011, 12:58 PM Aydın Məmmədov edited ŞƏKİ "XAN QƏBRİSTANLIĞI"NDA İSGƏNDƏR XAN XOYSKİNİN ARVADINA AİD BAŞ DAŞI AŞKAR OLUNDU
Sep 11, 2011, 12:57 PM Aydın Məmmədov edited Fətəli Xan Xoyski görkəmli dövlət xadimi idi
Sep 11, 2011, 12:57 PM Aydın Məmmədov edited CÜMHURİYYƏT QURANLAR: FƏTƏLİ XAN XOYSKİ
Sep 11, 2011, 12:57 PM Aydın Məmmədov edited BİR QƏBİR KİTABƏSİNİN İZİ İLƏ, YAXUD F. X. XOYSKİNİN ƏSLİ-NƏCABƏTİNƏ DAİR TARİXİ FAKTLAR
Sep 11, 2011, 12:56 PM Aydın Məmmədov edited 1806-cı ildə Şəkiyə köçmüş xoylulara aid olmasını güman etdiyimiz qədimi fotolar
Sep 11, 2011, 12:56 PM Aydın Məmmədov edited Fətəli xan Xoyski-135; “MÜHACİRƏT”DƏ OLAN QƏBİRLƏR
Sep 11, 2011, 12:55 PM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Apr 30, 2011, 11:38 AM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə
Apr 17, 2011, 10:25 AM Aydın Məmmədov edited Ana səhifə

older | newer